Мости Всесвіту

Кілька років тому незалежно один від одного американські фізики під керівництвом Роберта Пекора і російські вчені з інституту квантової генетики, очолюваного академіком Петром Петровичем Гаряєвим, що розробив спосіб лазерного «зчитування» інформації з живої ДНК, отримали сенсаційні результати. Висновок, до якого прийшли дослідники в результаті експериментів, нівечить усі матеріалістичні підвалини науки – основна програма розвитку організму зберігається зовсім не в ДНК, а в областях тонкоенергетичних полів! Спіральна молекула ДНК – всього лише приймач, створений з щільної матерії, дозволяє організму отримувати «зверху» необхідну інформацію…
Один з творців «квантової генетики», доктор біологічних наук, академік Російської академії медико-технічних наук, член Нью-Йоркської академії наук Петро Гаряєв недвозначно заявляє: «Експерименти показали, що генетичний апарат – не самодостатня система. Існує зовнішня генетична інформація, яка йде від Вищого Розуму». Якщо до сказаного додати, що подвійна спіраль ДНК є єдиним відомим земній науці носієм інформації в природі, то наведені висновки американських і російських учених про «зовнішньо»польове сховище інформації виявляться вагомим підтвердженням висловлювання одного з найвидатніших мудреців Стародавньої Греції, батька сучасної атомістики Геракліта, який стверджував, що «сила мислення перебуває поза тілом людини».
Ця думка стародавнього філософа знайшла своє підтвердження також у працях сучасних учених, де, зокрема, стверджується, що «безпосередньою матеріальною структурою, функціонування якої породжує думку як інформаційний образ є польова формація біосистеми». Тобто знову йдеться про енергетичні явища поза видимою людиною, за межами контурів фізичного тіла. Яка ж функція відводиться в цих уявленнях людському мозку?
Найостанніші розробки вчених показують: мислячий мозок можна розглядати як блок зчитування інформації, що зберігається в біопольовій системі. А оскільки висновок про те, що «молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти – всього лише приймач», – стосується і клітин головного мозку (нейронів), то і думка Геракліта і сучасні наукові уявлення про чільну роль тонких полів в обміні інформацією в природі отримують експериментальне підтвердження.
Досліджуючи кільцеві хромосоми людини, радянський цитолог В. Навашин ще в 20-ті роки минулого сторіччя звернув увагу на той разючий факт, що розподіл цих носіїв спадкової інформації, тобто тієї ж ДНК, має не один, а два варіанти. У першому випадку хромосома утворює кільце вдвічі більшого діаметру, ніж вихідне, а в другому – два кільця вихідного діаметра, але продітих одне в інше… Але ж саме так поводиться при поздовжньому перерізі по середній лінії «кільце Мебіуса» (або «стрічка Мебіуса») – унікальний «двумірець» у нашому тривимірному світі, фігура, що наочно ілюструє зміну мірності.
Чи не тут прихована розгадка феноменів сприйняття подій, що відбуваються в даний момент на великих відстанях з дорогими нашому серцю людьми, або подій, майбутніх, ще не відбувшихся, але вже існуючих у Майбутньому? Чи не через світи Вищої мірності надходить зазвичай інформація до пророків і ясновидців? Світова практика ясновидіння свідчить – «входження» свідомості в робочий стан зводиться до усунення сигналів від звичайних органів чуття…
Як вважає один із визнаних авторитетів у цій галузі американський вчений Стенфорд, «для сканування навколишнього середовища кожна людина безперервно використовує, поряд зі звичайними почуттями, також надчутливі сприйняття». Більшість людей рідко сприймає сигнали з Майбутнього або Справжнього, що приходять у вигляді тривожних передчуттів, «віщих снів», застережних голосів або видінь. Це неважко пояснити нашим сьогоднішнім невмінням чути тихий голос власної надсвідомості, заглушуваний органами чуттів щільного тіла, що «горланять на всю котушку». Схоже, ми просто розучилися слухати самих себе, свій внутрішній голос, свого “ангела-хранителя”…
Таке ж розуміння механізмів надчутливого сприйняття містять легенди Стародавньої Індії про «пелені майї», що приховує глибинний устрій світу, а також давнє уявлення про те, що обов’язковою умовою розкриття нашої (даного усім) надсвідомості є повний спокій свідомості. Швидше за все, саме з цим пов’язана трудність, навіть неможливість опису відчуттів при реалізації «псі-феноменів», з якою стикалися навіть дуже сильні екстрасенси (Вольф Мессінг, Едгар Кейсі, Дороті Едісон, Жерар Краузе та ін.) Адже секрет-то в тому, що описувати якраз і немає чого, тому це – стан абсолютного спокою свідомості, званий у буддизмі «стан порожнечі».
Будді належать слова: «Спустошись! І я тебе наповню ». Буддійський «стан порожнечі», що отримав у роботах психологів XX століття назву «сенсорне голодування», дійсно сприяє розкриттю надчуттєвого сприйняття, що з’ясувалося в процесі тренувань космонавтів у сурдокамері, в умовах повної ізоляції від зовнішніх подразників. Ймовірно, саме тому багато віщунів у давнину жили відлюдниками, тікали в печери і пустелі або починали молилися (медитували) в закритих келіях… У монографії московських вчених Дуброва А.П. і Пушкіна В.Н. «Парапсихологія і сучасне природознавство» говориться: «… незнання нових і прогресивних фізичних моделей «простору-часу», розроблених сучасними вченими, призводить до того, що найскладніші «псі-явища» пояснюються і розуміються з завідомо неправдивих і деколи навіть містичних позицій».
В останні роки в результаті розвитку науки, і особливо фізики та психології, все частіше робляться спроби вирішити виникаючі труднощі в описі задокументованих феноменів надчутливого сприйняття з позицій вищих просторових вимірів… Справа в тому, що в нашому реальному світі є явища, які пояснити в рамках тривимірності простору не вдається. Мається на увазі «ефект Ейнштейна – Подільського – Розена», що полягає в тому, що при анігіляції електрона і позитрона утворюються фотони, розлітаються в різні боки від точки анігіляції та зберігають якийсь невидимий зв’язок.
А саме, при зміні поляризації одного з цих фотонів, тут же, і точно так само, змінюється поляризація іншого. Вже одне це явище є експериментальним підтвердженням того, що наш світ має більше число вимірів, ніж ті, з якими ми стикаємося в звичайному житті. Багатомірність всесвіту знайшла своє несподіване підтвердження в роботах ленінградського вченого, доктора технічних наук, професора Геннадія Олександровича Сергєєва…
Одним з елементів простору більших мірностей, ніж наш світ, в математиці прийнята чотиривимірна «дуплекс – сфера», яку можна представити у вигляді послідовності сфер з різними радіусами, вкладеними одна в іншу. Математична топологія вирішила завдання про тривимірний перетин чотиривимірної сфери та отримала в нашому тривимірному світі тіло у вигляді об’ємного кардіоїда («кардіоїд» – “сердцеподібна” функція). За всіма даними, об’ємний кардіоїд являє собою своєрідний резонатор, що реагує на випромінювання, що виникають в чотиривимірному просторі.
У книзі «Етюди багатовимірного світу» професор Г.Сергеев пише: «Природа подбала про те, щоб форма нашого серця отримала топологію об’ємного кардіоїда. У 1975 році ми провели експеримент, пов’язаний з вивченням… об’ємного конденсатора, виконаного у вигляді об’ємного кардіоїда. Внутрішня порожнина цього конденсатора була покрита рідкокристалічним складом з нелінійними діелектричними властивостями. Сам же «датчик – конденсатор» був підключений до енцефалографа. Реєструючий пристрій тут же зафіксував сигнали, що мали характер імпульсних послідовностей… співпадаючих з кардіограмою (записом біострумів людського серця). У момент входу людини в екрановану камеру, де знаходився датчик, вимірювалася частота генерації, тобто відтворювалося явище штучної тахікардії… Звідси стає зрозумілим – наше серце є приймачем сигналів, що виникають в багатовимірному просторі».
Чи не тут розгадка численних випадків передчуття («серцем чую!») Біди, що сталася з дорогою людиною, що знаходиться в цей момент далеко від нас?.. Експериментальні дослідження далеких космічних об’єктів за допомогою «детектора часу», вироблені навесні 1978 року відомим астрофізиком, доктором фізико-математичних наук, професором Миколою Олександровичем Козирєвим і його співробітником Віктором Васильовичем Насоновим, довели, що «в природі існує» позачасовий канал «передачі причинно-наслідкової інформації».
Будь-яка інформація являє собою деяку деформацію просторово-часового континууму Всесвіту, викликаючи його вібрації. Ці мікровібрації заповнюють весь простір Всесвіту і в нашому реальному світі носять характер голограми, причому голограми чотиривимірної. Щоб, зрозуміти її структуру, нагадаємо, що таке звичайна голограма. Якщо звичайна фотографія являє собою тільки запис інтенсивності світла, передаючи тільки двомірне зображення предмета, то голографічний знімок являє собою запис хвильового фронту, де поряд з інтенсивністю зберігається запис фази кожної хвилі світлового сигналу. Якщо освітити голограму когерентним (від одного джерела) світлом, то в просторі за нею з’явиться тривимірне зображення предмета – своєрідний об’ємний «привид», бо самого предмета там немає…
Голограма володіє незвичайною властивістю. Якщо її розділити на кілька частин, то кожна частина може відтворити тривимірне зображення цілого предмета. Точно так і чотиривимірна голограма, де будь тривимірний об’єм простору містить повну інформацію про всі просторово-часові континууми нашого Всесвіту. Те, що кожна жива істота, включаючи рослини, має голографічний каркас, своєрідну просторово – енергетичну матрицю, свідчать експерименти, проведені вперше в Бразилії.
У поле високої частоти був поміщений свіжозірваний листок рослини. Відразу ж навколо нього спалахнуло переливчасте енергетичне сяйво («ефект подружжя Кірліан»), яке було сфотографовано. Потім листок обрізали на одну третину і знову помістили в «кірліанівську установку». У полі високої частоти знову спалахнув… повний енергетичний контур цілого листка (!). Тут напрошується аналогія про фантомні болі, з якими хірурги зіткнулися ще в XIX столітті. («Фантомними болями» називається явище, коли людина продовжує відчувати біль у пальцях ампутованої руки або ноги). Це явище, зафіксоване в різних країнах у тисяч прооперованих, наукового пояснення до недавнього часу не мало…
Тепер же з позицій біоенергетики, маючи фотознімки повного голографічного каркаса – матриці перенісшого «ампутацію» листка, вчені переконалися в тому, що у цих явищ є з’ясовні фізичні причини. Точно так само, з голографічної матриці, як по своєрідному просторовому «кресленню”, відрощує втрачений хвіст ящірка або ампутовану лапку жаба… Знаменита німецька ясновидиця кінця дев’ятнадцятого сторіччя пані Гофф розповідала доктору Кернеру, що працював з нею: «коли їй доводилося зустрічатися з людиною, що втратила який-небудь орган, вона продовжувала бачити відтятий орган в тілі. Тобто вона бачила форму органу, відтворену нервовим флюїдом… Це цікаве явище може, мабуть, пояснити відчуття людей, які перенесли операцію і відчувають наявність у себе забраного органу…»
Не менш дивними є свідчення про «невидимі ​​зв’язки» між відторгненим органом і його колишнім власником. Ось що пише американський лікар – хірург про події, учасником яких він став у 1881 році: «Я оглядав зі своїми друзями механічний лісопильний завод. Один з моїх друзів послизнувся, і верхня частина руки була підхоплена круговою (циркулярною) пилкою і понівечена. Необхідно було зробити операцію… Після операції відрізану руку поклали в ящик з тирсою, і оскільки до міста було далеко, зарили в землю. Незабаром, на шляху до повного одужання, мій друг почав скаржитися на біль у відсутній руці, говорив, що відчуває на руці тирсу і як цвях тисне на палець. Оскільки його скарги тривали і він навіть втратив сон, а його близькі почали боятися за його розум, то мені спало на думку з’їздити на завод, де стався нещасний випадок, і – дивна річ! – Коли я мив вийняту з землі руку, щоб очистити її від тирси, то знайшов цвях від кришки ящика, що віткнувся в палець…»
Пацієнт, який перебував на відстані багатьох миль від заводу, говорив у цей час своїм друзям: «Ллють воду на мою руку, вийняли цвях, тепер мені набагато краще». Навіть предмети особистого користування, одяг, листи, фотографії не втрачають зв’язку з їх колишніми власниками. Це явище, підтверджене численними експериментами, є основою психометрії, тобто «Зчитування інформації» з предмета, що був у контакті з людиною. Кожна річ, до якої ми торкаємося або якою користуємося, стає частиною нашої особистої голограми і розповість про нас все, включаючи минуле, сьогодення і майбутнє…
У наші дні психометрія використовується спецслужбами багатьох країн при розслідуванні особливо складних злочинів, для пошуку зниклих безвісти людей, а також у військовій та економічній розвідці та контррозвідці…
Той факт, що весь Всесвіт є багатовимірною голограмою, дає підстави вважати, що будь-яка її, навіть найменша частина (планета чи людина, чи крихітна порошинка щільної речовини) в повному обсязі містить всю інформацію про минуле, сьогодення і майбутнє всього Всесвіту. А це, враховуючи голографічні властивості світобудови, означає, що кожну думку кожної розумної істоти миттєво «як на долоні» видно і легко читати з будь-якого кінця Всесвіту. Говорячи словами Святого Письма, «немає нічого таємного, що не стало б явним». Про це варто було б пам’ятати кожному, хто замишляє злочинне або ганебне діяння в надії, що його думки залишаться невідомими!..
Їх не тільки миттєво видно всьому Всесвіту, але вони ще і назавжди фіксуються Світовим Інформаційним Полем, що носило в Стародавній Індії назву «Акаша Хроніка». Кожному з нас, в обов’язковому порядку, в момент розлучення зі щільним тілом доведеться (хочемо ми того чи ні) з цими вчинками чи думками знову зустрітися. У той же час, оскільки наші безсмертні особистості не такі, що підлягають розпаду, як щільні тіла, а якась сума інформації, що становить нашу свідомість і невидимо управляє щільним тілом в процесі його існування, практично оживляючи його, стає зрозумілою і виправданою стародавня заповідь про необхідність дисципліни і чистоти помислів!..
Бо той світ, який ми створюємо своїми доброзичливими або злісними думками, і стане нашим майбутнім житлом на неймовірні терміни! Саме тому піклуватися про те, щоб і сьогодні, і за гранню життя земного жити в правді, радості й любові, необхідно вже зараз…

Джерело: http://e-news.com.ua/show/263765.html

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: